je projekt Hlavního města Prahy, který byl veřejnosti představen na začátku dubna 2016. Jeho aktivity v oblasti městské mobility směřují k dlouhodobé udržitelnosti dopravy ve městě. Doprava je jedna z nejdůležitějších součástí fungující metropole a je nutné zajistit její maximální efektivitu a zároveň minimalizovat její dopad na prostředí a zdraví obyvatel. Doprava má významný vliv na kvalitu života místních a pohodlí návštěvníků.

Nositelem projektu je odbor Rozvoje a financování dopravy MHMP, který připravuje a realizuje aktivity v široké spolupráci a to zejména s ostatními odbory, městskými organizacemi i místními občanskými sdruženími.

Cílem projektu je poskytnout občanům maximum objektivních informací o městské dopravě tak, aby se mohli sami rozhodnout, jaký způsob pohybu po městě zvolí a jakou stopu po sobě zanechají. Informační portál www.cistoustopou.cz je hlavním komunikačním kanálem, na kterém je možné sledovat aktuální dění v oblasti dopravy, vyhledávat fakta a dovídat se o alternativních způsobech přepravy. 

Moderní design a srozumitelný jazyk, kterým je téma dopravy ve městě prezentováno, má za cíl zvýšit zájem obyvatel Prahy přemýšlet nad vlivem dopravy na jejich každodenní život a na prostředí, ve kterém se pohybují.    

Projekt je financován z rozpočtu Hl. m. Prahy a realizován s ohledem na co nejnižší náklady a při maximálním využití městských informačních kanálů.

Záštitu nad projektem převzal náměstek primátorky a radní pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.    

Oficiální stránky kampaně