Netopýr je tvoreček od přírody vybavený pro život ve tmě. Toto se rozhodně nedá říci o člověku, natož člověku jedoucím na kole, tedy cyklistovi. Právě na správné osvětlení a vybavení jízdných kol se zaměřila akce s nadsázkou pojmenovaná „Nejezdi jak netopejr!“.

Po dva večery, tedy již za tmy, se přímo na páteřní cyklotrase A2 mohli cyklisté setkat se stánkem Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy, jejími pracovníky a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy. Ve středu 4. 11. bylo stanoviště na Podolském nábřeží u křižovatky s Podolskou ulicí, ve čtvrtek pak u podjezdu pod Hlávkovým mostem.

Cílem této osvětové, nikoliv represivní akce bylo upozorňovat nejen cyklisty na nutnost správného osvětlení jejich kol. I přes necyklistické podzimní počasí bylo zataveno a zkontrolováno několik desítek cyklistů, ale i koloběžkářů a běžců. Bylo příjemným překvapením, že naprostá většina kol skutečně svítila. Opravdových „netopejrů“ bylo jen minimum, nejčastěji šlo o opravdu takřka neviditelné běžce v černém. Naprosto bez osvětlení bylo jen asi deset kol, ale i tito hříšníci již dále pokračovali s novými blikačkami, ale i s údivem, protože místo pokut se tentokrát rozdávaly nejen dobře míněné rady, ale hlavně blikačky a bezpečnostní odrazové doplňky ke kolu a oděvu.

Nejčastějším prohřeškem proti správné a povinné výbavě jízdního kola byla absence oranžových odrazek v pedálech a bočních odrazek ve výpletech kol. Další častou chybou byly slabé baterie a díky tomu nedostatečná intenzita světla nebo naopak příliš silné světlomety oslňující protijedoucí. Jako častou výmluvu pak cyklisté uváděli, že přeci vidí, když jedou pod svítícím veřejným osvětlením. Ovšem na argument, že oni sami nejsou často vidět, již odpověď neměli.

Akce tedy pro pražské cyklisty dopadla příznivě, nicméně je stále potřeba připomínat: „Je důležité vidět, ale i být viděn!“.