Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu (KCD) je poradním orgánem Rady hl. m. Prahy  (Rada HMP) v oblasti dopravní a rekreační cyklistiky.

KCD vyhodnocuje aktivity města a jím zřízených organizací a vydává stanoviska k předkládaným návrhům a materiálům. Následně poskytuje Radě HMP návrhy a doporučení k dalšímu rozvoji.

KCD se skládá ze zástupců hl. m. Prahy a odborné veřejnosti. Členy KCD, předsedu i tajemníka jmenuje Rada HMP. Samotná jednání KCD jsou sice neveřejná, ale zápisy z nich musí být zveřejněny do sedmi dnů na webových stránkách města.   

ČLENOVÉ KOMISE

Předseda:

  • Ing. Pavel Polák

Členové:

  • David Horatius
  • Tomáš Prousek
  • Ing. Arch. Tomáš Cach
  • Ing. Daniel Mourek
  • Ing. Vratislav Filler, Ph.D.
  • Ing. Květoslav Syrový
  • Ing. Michal Švadlenka

Tajemnice:

  • Mgr. Sylva Švihelová