Práce jsou rozděleny na 24 úseků, z nich každý je dlouhý cca 400 m, pracovat se na něm bude cca 2 – 3 dny. Dotčený úsek bude uzavřen a doprava bude svedena ze tří do dvou jízdních pruhů.

Předpokládaný harmonogram:

► 5. července – 5. srpna – ve směru do centra od přemostění Průběžná – Švehlova až za přemostění Michelská – Vídeňská (celkem 14 úseků),

► 6. srpna – 25. srpna  - ve směru z centra od Barrandovského mostu až k přemostění Michelská – Vídeňská (celkem 10 úseků).

 

Investorem opravy je Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor hospodaření s majetkem, zhotovitelem spol. SUE, s.r.o.