Důvodem je oprava vozovky a chodníků, součástí prací bude i přeložka veřejného osvětlení a přisvětlení přechodu pro chodce.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.