Na komunikaci Sokolová bude uzavřen levý jízdní pruh ve směru z centra, odbočení do Jandovy ulice nebude možné:

► objížďka ve směru Prosek povede po trase:  Na Břehu – Freyova – Jandova,

► pro vozidla delší než 6 m povede po trase: Kbelská – Prosecká, eventuálně Sokolovská – Čuprova - Prosecká.

 

Investorem rekonstrukce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. POHL, cz, a.s.