Dopravní opatření se týkají úseku Svatoslavova – 5. května, kde je automobilový provoz veden po tramvajovém tělese a jsou uzavřeny křižovatky Lounských x Táborská a Petra Rezka x Táborská. Objížďka je vedena po trase: Táborská, Na Pankráci, Na Strži, 5. května, Kongresová, Petra Rezka, Žateckých.

Investorem této stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s, zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.