Tato uzavírka ovlivní jak individuální automobilovou dopravu, tak městskou hromadnou dopravu. Za uzavřený úsek Vídeňské je stanovena objízdná trasa: Vídeňská – K Zeleným domkům – Vídeňská.

Upozorňujeme řidiče, že mohou očekávat v prvních dnech po zahájení prací, zejména na příjezdu do Prahy, dopravní komplikace.

Další objízdné trasy:

Směr Jesenice:

  • z oblasti Braníka, severní části Krče a Michle po komunikacích: Jižní spojka – Brněnská – Na Jelenách – Kunratická spojka – Vídeňská
  • z oblasti jižní části Krče po komunikacích: Vídeňská – Jalodvorská – Libušská – Kunratická spojka – Vídeňská  
  • z oblasti Lhotky po komunikacích: Zálesí – Štúrova – Libušská – Kunratická spojka – Vídeňská.

Směr Praha centrum:

  • od Jesenice po komunikacích: Vídeňská – Kunratická spojka
  • z oblasti Hrnčíř po komunikacích: K Labeškám – Kunratická spojka
  • z oblasti Kunratic po komunikacích: Dobronická – Libušská – Štúrova
  • z oblasti Písnice po komunikacích: Libušská – Štúrova
  • z oblasti Modřan a Kamýku po komunikacích: Meteorologická – Libušská – Štúrova.

Změny v provozu hromadné dopravy:

Autobusové linky MHD:

Příměstské linky PID:

 

Investorem rekonstrukce Vídeňské je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem společnost

Více informací o této stavební akci na stránkách Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.