Dopravní opatření na komunikační síti v hlavním městě Praze

  • Aktuální informace o uzavírkách a omezeních souvisejících s opravami vozovek, tramvajových tratí, inženýrských sítí a dalšími stavebními akcemi na komunikacích
  • Informace o dopravních opatřeních v době konání významných sportovních, kulturních a společenských akcí
  • Upozornění na mimořádné události v dopravě na území hlavního města Prahy, případně na příjezdových komunikacích do metropole

Novinky

Dopravní omezení a uzavírky

Přehled zásadních dopravních opatření na komunikační síti hl. m. Prahy. Jedná se o uzavírky a omezení dopravy související s opravami komunikací, rekonstrukcemi inženýrských sítí, opravami a rekonstrukcemi tramvajových tratí, údržbou a čištěním tunelů a dalších prací na významných pražských komunikacích.