Etapy a rozsah dopravních opatření:

► 12. – 24. listopadu – uzavřen jízdní pruh směr do centra a vpravo navazující jízdní pruhy; jednosměrný provoz ve směru z centra umožněn, provoz ve směru do centra veden po objízdné trase;

► 25. listopadu – 13. prosince – uzavřen jízdní pruh ve směru z centra, jednosměrný provoz ve směru z centra umožněn, provoz ve směru do centra veden po objízdné trase.

Objízdná trasa ve směru do centra:

► pro vozidla do 12 tun včetně MHD po komunikacích: Dolnoměcholupská, U Továren, Sklářská, Průmyslová a Černokostelecká;

► pro nákladní vozidla nad 12 tun po komunikacích: Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového hnutí, Pod Chodovem, Spořilovská a Jižní spojka.

Řidiče upozorňujeme, že dopravní opatření budou mít významný vliv na plynulost provozu v této části hlavního města.

Změny v provozu autobusových linek:

V souvislosti s opravou komunikace dojde k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 229, 364, 366 a 908. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. EUROVIA CS, a.s.