Uzavřen je jízdní pruh ve směru do centra, doprava je vedena po trase: Zenklova – Čuprova.

Ve směru z centra je doprava vedena ve stávající trase.

 

Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. PRAGIS, a.s.