Jedná se o směr do centra v úseku ulic Hraniční – Nad Ohradou, práce budou probíhat po etapách:

  1. Úsek ulic Hraniční - Strážní: doprava bude převedena přes tramvajový pás do protisměru, kde bude dočasně zrušen parkovací pruh a bude zde vedena obousměrná doprava.
  2. Úsek ulic Strážní - Loudova: doprava bude vedena dočasně zrušeným parkovacím pruhem.
  3. Úsek ulic Loudova - Nad Ohradou: doprava bude převedena přes tramvajový pás do protisměru, kde bude dočasně zrušen parkovací pruh a bude zde vedena obousměrná doprava.

Investorem stavby je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG, a.s.