Automobilová doprava:

  • průjezd Suchdolem od Horoměřic a Statenic je uzavřen, objízdné trasy vedou přes Roztoky a Horoměřice.
  • pro místní dopravu (jen pro vozidla do 6t) jsou objízdné trasy vedeny přes Výhledy ulicemi Kosova a K Horoměřicům a přes Starý Suchdol ulicemi Dvorská, Pod Rybníčkem a Suchdolská.

Autobusy MHD:

  • linka 147 končí u základní školy jako linka 107,
  • linka 160 končí v Lysolajích (z důvodu rekonstrukce komunikace mezi zahrádkami Na zavážkách mezi Suchdolem a Lysolaji),
  • linka 359 projíždí přes Výhledy po objízdné trase k základní škole.
  • po Suchdole - mezi Výhledy a základní školou - je zavedena náhradní linka X160.

Probíhající stavební práce:

  • rekonstrukce vozovky včetně propustků ve vjezdech, přechodů a zastávky - investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.; zhotovitel: Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
  • výstavba splaškové kanalizace - investor: hl. m. Praha, Odbor technické vybavenosti MHMP.; zhotovitel: Alstap s.r.o.