Akce navazují na již probíhající tramvajovou výluku v oblasti a uzavření ulic Na Slupi a Svobodova z důvodů práce na kanalizaci a plynovodu. Práce na tramvajové trati budou probíhat ve směru od Albertova k Otakarově ulici.

Omezení MHD

Tramvajová doprava bude vyloučena od 2. 9. do 27. 9. v úsecích:

  • Albertov – Otakarova obousměrně
  • Výtoň – Albertov – Karlovo náměstí, pouze v uvedeném směru

Tramvajová doprava bude vyloučena od 28. 9. do 8. 12. v úseku:

  • Albertov – Otakarova obousměrně

Náhradní autobusová doprava

Od 2. 9. do 21. 11. bude vedena v denním i nočním provozu mezi Otakarovou a Ostrčilovo náměstím. Zde bude v denním provozu zajištěn podchodem pod železniční tratí přestup na náhradní autobusovou dopravu vedenou ul. Vnislavovou na Výtoň.

Od 22. 11. do 8. 12. bude náhradní autobusová doprava vedena mezi Otakarovou a Výtoní bez přestupu.

Omezení IAD včetně parkování

Stavba je kvůli zajištění nutné dopravní obsluhy rozdělena na devět úseků, dle přiloženého schématu. Jednotlivé úseky budou v uvedených termínech zcela uzavřeny Vzhledem k tomu, že neexistuje odpovídající trasa pro náhradu uzavřené komunikace, nebudou objízdné trasy vyznačeny. Je vhodné používat veřejnou dopravu, případně se oblasti vyhnout.

Je nezbytné, aby řidiči motorových vozidel respektovali zákazy zastavení, které budou postupně rozmísťovány v prostoru vlastní stavby i na trasách náhradní autobusové dopravy. V případě ponechání vozidla v zákazu by mohlo dojít k ohrožení průběhu stavby, nebo provozu náhradních autobusů. Špatně parkující vozidla proto budou odtažena.

Omezení pěší dopravy

Podélný pohyb po chodnících bude umožněn i v místě stavby. Příčné přecházení přes tramvajovou bude v místě prací znemožněno. Uzavřené úseky mají délku obvykle do 300 metrů.

V rámci stavby, kterou zajišťuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., dojde ke změně konstrukce tramvajové trati. Místo velkoplošných panelů bude trať zřízena na betonové desce s pružným upevněním kolejnic, které bylo použito například v nedaleké Bělehradské ulici. Tím dojde ke snížení hluku a vibrací z tramvajového provozu, který je v současné době nadlimitní. Zároveň se výrazně zlepší technický stav tratí a její geometrie, což přinese plynulejší a pohodlnější jízdu tramvají. Rekonstrukce tratě v budoucnosti umožní provést další práce na vozovkách a chodnících, včetně zřízení bezbariérových tramvajových zastávek.

Tramvajový provoz bude obnoven 9. prosince 2017.