Kropení a mlžení komunikací, které je součástí letní údržby komunikací, zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy u Pražských služeb, a.s., které mají k dispozici celkem 18 kropicích vozů.

Lokality, kde se kropí a mlží, vybírá příslušná městská část s oblastní správou TSK, kropicí vozy projedou čtyři takzvaná kola, kdy každý z nich má stanovenou svou trasu.

Kdy mají vozy vyjet, není přesně stanoveno, TSK zajišťuje kropení – mlžení, když teploty přesahují minimálně tři dny po sobě 25°C nebo nastanou tropické dny se zvýšenou koncentrací přízemního ozónu a vysokou prašností. V případě změny počasí je okamžitě ukončeno.