Cestující, kteří v posledních 42 dnech pobývali v Guineji, Libérii a Sierře Leone, budou muset navíc projít zdravotní kontrolou s měřením teploty.

Na příletové kartě každý pasažér vyplní jméno a příjmení, rok narození, identifikaci číslem občanského průkazu či pasu a telefonní kontakt. Uvede číslo letu, den nástupu letu a zda v období do 42 dnů před přistáním v Česku pobýval v kritických oblastech. Dalším požadovaným údajem je místo pobytu v Česku v období do 42 dní po příletu a datum plánovaného opuštění Česka v období do 42 dnů po příletu.

Karty jsou v české a anglické verzi, po vyplnění ji cestující odevzdá členovi leteckého personálu, který je kvůli ochraně osobních údajů nebude moci číst ani vyhodnocovat. Karty převezme pohraniční policie, která je doručí zdravotníkům a příslušným hygienickým stanicím.

Za děti do 15 let věku vyplní kartu zákonný zástupce či jiná zletilá osoba, která je doprovází, případně člen posádky. Za lidi se zdravotním handicapem ji vyplní doprovod či člen posádky. Lidé z vnitrostátních letů karty k vyplnění nedostanou. Lidé z mezinárodních letů, kteří v rizikové oblasti nebyli, jen vyplní karty, další zdravotní kontrola se jich už netýká. Chod letiště a průchod cestujících nebudou kontrolami nijak narušeny.