Metropolitní síť MHD rozlišuje od září 2012 tři druhy autobusových linek: metrobusy, standardní linky a midibusové linky.

Metrobusy

Přibližně 40 linek pražských metrobusů se vyznačuje krátkými intervaly, vysokou kapacitou a atraktivní trasou spojující nejdůležitější dopravní uzly ve městě. Ve špičce mají metrobusy intervaly 6-8 minut, v ostatním období všedních dnů a o víkendech 15-20 minut. Metrobusy jsou často provozovány kloubovými vozy a na světelných křižovatkách platí pro tyto vozy priorita.

Standardní linky

Většina autobusových linek – přibližně 60 – doplňuje síť metrobusů, navazuje na metro, tramvaje nebo vlakové linky S a jich interval závisí na přepravní poptávce. Jízdní řády jsou tvořeny tak, aby jednotlivé linky v přestupních uzlech pokud možno navazovaly na další linky a v případě více linek v témže úseku je snaha o co nejlepší časové rozložení jednotlivých spojů.

Midibusy

Asi 20 midibusových linek umožňuje díky nižší kapacitě i rozměrům vozidel obsloužit i méně osídlené a hůře dostupné městské čtvrti a pomáhá zlepšit cestování zejména pro méně pohyblivé cestující. Midibusové linky také propojují zdravotnická zařízení, místní úřady nebo obchodní centra. Všechny jejich spoje jsou bezbariérové.

Noční spoje

Noční provoz v období od 0:30 do 4:30 nahrazuje denní linky metra, tramvají a autobusů. Páteří noční dopravy je devět tramvajových linek (51–59) v jednotném intervalu 30 minut. Všechny noční tramvajové linky na sebe navazují v centrální přestupní zastávce Lazarská a některé linky také ve vybraných ostatních zastávkách. Noční městské autobusové linky (501–515) jezdí v intervalech 30 nebo 60 minut a ve vybraných přestupních bodech navazují na tramvaje nebo na jiné autobusové linky. Noční obsluhu vybraných obcí okolo Prahy zajišťují příměstské autobusové linky (601–610), které navazují na síť městských nočních linek.

Příměstské spoje

Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém zahrnující také příměstské autobusy. Ty na více než 150 linkách zajišťují spojení hlavního města s třemi stovkami okolních obcí. Jsou označovány číslicemi začínajících 3 (mimopražské linky PID číslovku 4). Ve směru z Prahy se do nich nastupuje pouze předními dveřmi a neplatí v nich SMS jízdenky. Příměstské linky navazují v Praze zejména na metro, v regionu jsou nastaveny přestupy na vlaky nebo návaznosti na další příměstské spoje. Autobusy v regionu doplňují páteřní síť železničních linek S.

Vyhledání spojení

Veškeré aktuální informace o cestování v Praze a jejím okolí včetně vyhledávače spojení najdete na stránkách Dopravního podniku anebo v kterémkoliv infocentru DPP. Výborným pomocníkem pro cestování MHD je také aplikace Google Maps (např. pro mobilní systémy Android a iOS): sama zjistí vaši polohu a vy jen zadáte cíl trasy. Aplikace doporučí nejvhodnější spojení MHD včetně pěší cesty na nástupní zastávku a cesty z výstupní zastávky.

Cena jízdného

Základní přestupní jízdenka pro dospělého stojí 32 Kč a má platnost 90 minut. Na kratší vzdálenosti do 30 minut lze využít jízdenky za 24 Kč. Podrobné informace o jednotlivých tarifech naleznete v sekci Jízdné na stránkách dopravního podniku. Jízdenky se dají koupit v automatechinformačních střediscích DPP, trafikách, s příplatkem u řidiče nebo si lze pořídit SMS jízdenku.

Nejvýhodnější cestování po městě nabízí Lítačka, která s nahranou aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ dovoluje dětem od 10 do 15 let a seniorům mezi 65 a 70 lety cestovat bezplatně.

O ceně za cestování příměstskými autobusovými linkami se informujte zde.

Bezbariérové cestování

Autobusová doprava zaznamenala v posledních letech největší pokrok v přepravě osob s omezenou schopností pohybu. Dopravní podnik hlavního města Prahy garantuje nízkopodlažní spoje na následujících linkách. Garance spočívá v tom, že označený spoj v jízdním řádu bude vždy proveden nízkopodlažním vozidlem. Garantované spoje jsou vyznačeny v zastávkových jízdních řádech symbolem invalidního vozíku.