„Do výsledků za 3. čtvrtletí se pozitivně promítl klidnější provoz během letních prázdnin, naopak negativně působily zejména na pravidelnost linek četné výluky a objížďky,“ uvedl mluvčí ROPID Filip Drápal.

Výkyvy v informování cestujících

Největší výkyvy mezi dopravci stále přetrvávají zejména u informování cestujících ve vozidlech a na zastávkách. Výkyvy byly i v podílu bezbariérových vozidel na linkách včetně garance nízkopodlažních spojů a také ve funkčnosti některých technických zařízení, kterými jsou autobusy vybaveny. „Obecně jsou však tyto rozdíly postupně vyrovnávány a opětovně došlo ke zlepšení celkového hodnocení – někteří dopravci se opět posunuli do kategorií s vyšší kvalitou, takže v posledních dvou kategoriích již není žádný dopravce,“ uvedl Drápal.

Zlepšení u všech dopravců

Autobusy v MHD neprovozuje jen Dopravní podnik hl. m. Prahy, ale i další dopravci, jako Veolia a řada menších firem. U devíti dopravců se zvýšil počet splněných standardů, ke snížení počtu splněných standardů nedošlo u žádného dopravce. „U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry,“ upozornil Drápal.

Hodnotí se stáří i nízkopodlažní autobusy

Mezi kriteria hodnocení patří i stáří autobusů a počet nízkopodlažních autobusů. Mezi první tři dopravce s nejnižším průměrným stářím vozidel patří : ABOUT ME, OAD Kolín, PROBO BUS. Mezi tři dopravce s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel jsou: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS.

Rozhodnou cestující

„Na základě dosavadních výsledků připravujeme ve spolupráci s dopravci úpravu standardů pro příští rok, která bude spočívat ve změně metodiky vyhodnocování některých standardů, zpřísnění i změkčení některých úrovní náročnosti a také ve spravedlivějším obecném hodnocení kvality dopravců podle skutečných priorit zjištěných anketou mezi cestujícími?“ dodal Drápal.