I. etapa – od 22. 1. do 6. 2.: uzavření Letenské ulice za křižovatkou s ulicí Tomášskou

Dopravní opatření pro automobilovou dopravu:

  • ul. Josefská (dočasně obousměrná) bude přístupná pouze od Mostecké ul.
  • ul. Letenská bude přístupna pouze od Klárova
  • odjezd z oblasti Malostranského náměstí bude možný pouze směrem k Újezdu

Tranzitní doprava ve směru Újezd - Klárov bude vedena po objízdné trase: Vítězná ul., most Legií, Smetanovo nábř., Křižovnická ul. a Mánesův most.

Vjezd do ulice Újezd od Vítězné bude umožněn pouze dopravní obsluze Malé Strany.

Obsluha pro Ministerstvo financí ČR, pro hotel Augustine a objekt Městské policie bude umožněna.

V opačném směru bude provozu automobilů zachován.

Změny v provozu MHD:

Provoz tramvají v úseku Újezd – Malostranská bude přerušen, dojde ke změnám tras tramvajových linek č. 2, 7, 12, 15, 20, 22, 97, linka č. 23 bude zrušena a zavedena bude v denním provozu linka č. 32.

Zvedena bude náhradní autobusová doprava.

Podrobné informace pro všechny etapy rekonstrukce jsou k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/ujezd-malostranska-docasne-preruseni-provozu-tramvaji-18-01-09/

II. etapa 6. 2. – 12. 2.: uzavření prostoru křižovatky Malostranské náměstí x Tomášská x Letenská

  • uzavření Malostranského náměstí (u vyústění ul. Tomášské) pro obousměrný tranzit ● průjezd ve směru Tomášská – Letenská bude umožněn
  • obsluha „horní“ části Malostranského náměstí bude umožněna obousměrným provozem na jižní komunikaci Malostranského nám.

Tranzitní doprava bude vedena obousměrně po trase: Vítězná ul., most Legií, Smetanovo nábř., Křižovnická ul. a Mánesův most.

Vjezd do ul. Újezd od Vítězné a do ul. Valdštejnské od Klárova bude umožněn pouze dopravní obsluze Malé Strany.

III. etapa 12. 2. – 21. 2.: uzavření Karmelitské ul. před kostelem Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské jezulátko)

  • obousměrné uzavření Karmelitské ul. v prostoru před kostelem Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské jezulátko)
  • částečné omezení provozu automobilů v ul. Karmelitské u vyústění ul. Tržiště a na Malostranském náměstí

Tranzitní doprava bude vedena obousměrně po trase: Vítězná ul., most Legií, Smetanovo nábř., Křižovnická ul. a Mánesův most.

Vjezd do ul. Újezd od Vítězné a do ul. Valdštejnské od Klárova bude umožněn pouze dopravní obsluze Malé Strany.

Investorem i zhotovitelem této stavební akce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.