Důvodem omezení je výstavba plynové přípojky.

Jízdní pruhy v obou směrech budou zúženy, minimální průjezdná šířka bude 3,25 m.

Provoz MHD nebude omezen.

 

Investorem stavební akce je Nguyen Thi Bich, zhotovitelem REVIS - Praha, s r. o.