Lanovka na Petřín

Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po 510 metrů dlouhé trase Újezd–Nebozízek–Petřín s konečnou zastávkou v blízkosti populární vyhlídkové věže.

Petřínská rozhledna byla otevřena v roce 1891 a společně s přilehlým zrcadlovým bludištěm vytváří dominantu hlavního města. Na Petříně je také Štefánikova hvězdárna, která zahájila činnost v roce 1930.

Lanovka je v provozu celoročně (v letním období jezdí pravidelně každých 10 minut, od listopadu do března každou čtvrthodinu) a platí zde všechny typy jízdenek MHD. Možná je také přeprava jízdních kol. Jejím provozovatelem – stejně jako u lanovky v zoo – je Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Lanovka v zoo

Lanová dráha v zoo je populární atrakcí, která návštěvníkům zahrady slouží od konce března do konce října za jednotný poplatek 20 Kč pro cestující starší 6 let.

Její délka je 106 metrů, převýšení 50 metrů a pohybuje se rychlostí tři kilometry za hodinu. Je údajně nejpomalejší a překonává nejmenší převýšení ze všech lanovek v ČR. Kapacita je 720 lidí za hodinu, jízda trvá dvě minuty, cena jízdenky se nezměnila od roku 1996. Lanovka spojuje pavilon goril nížinných a koně Převalského.  

Hotelová lanovka na Smíchově

Třetí lanovkou, která ale není zařazena do systému PID, často označovanou za „šikmý výtah“, je spojení parku Mrázovka s restaurací NH hotelu na Smíchově. Kabina pro 12 osob se naklání při jízdě tak, že podlaha zůstává ve vodorovné poloze. Lanovka je v provozu zdarma a cestující ji sami obsluhují.