Kvůli poruše bezpečnostní brzdy jednoho z vozů lanovka nejezdila od 4. dubna. „Všechny doporučené úkony byly provedeny, celé zařízení bylo opětovně sestaveno a seřízeno. Následně proběhla kontrola funkčnosti s kladným výsledkem. Na základě vyhodnocení všech zkoušek lze nyní říci, že zařízení je plně funkční i bezpečné a je tedy možné zahájit běžný provoz s cestujícími,“ uvedl Pavel Kejha, vedoucí Lanové dráhy Petřín.

Více informací o lanové dráze na Petřín je k dispozici na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, který je jejím provozovatelem a který opravu zajišťoval: http://www.dpp.cz/lanova-draha-na-petrin/.