28. srpna 2007
„Zatím jde skutečně o velmi hrubé odhady, ale prodloužení metra A by mohlo stát kolem 40 miliard korun a v provozu by mělo být v roce 2018,“ uvedl radní pro dopravu Radovan Šteiner. V první etapě (do konce roku 2013) by se mělo stavět metro z Dejvic na Petřiny, ale městská rada je srozuměná s tím, že by nakonec první etapa končila snad až v Motole. Záleží především na penězích. Spojení Dejvice – Petřiny by mohlo stát kolem 15 miliard korun, z čehož osm by město dostalo z fondů EU. Prodloužení první etapy do Motola by pak přišlo na dalších pět miliard. Šlo by především o pohodlnější a příjemnější spojení s nemocnicí. O tom, kam se bude stavět v první etapě, padne rozhodnutí do dvou měsíců. Steiner upozornil, že uvedené náklady na stavbu jsou skutečně velmi hrubé.

Důležitá stanice Dlouhá míle

Pokud jde o trasu A, nejdůležitější stanicí bude Dlouhá míle, kde je dnes rozvojové území a leží tu pouze obchodní centrum Šestka. Brzy by tu ale mělo být také nejen parkoviště P+R, ale také autobusový terminál. Navíc z Dlouhé míle lze vybudovat druhou větev metra vedoucí obloukem do Řep a do Zličína. Tato varianta ale není vůbec konečné a rozhodně nemá nahradit „kolo“, tedy dlouhodobě diskutovanou trasu E, jež by měla propojit okruhem jednotlivé větve metra. „Trasa E by měla vzniknou mnohem blíže k centru města,“ podotkl Steiner.

Přestup na trasu D?

Nově připravovaná trasa D je po dlouhých 25 letech první, u které lze například uvažovat o změně systému metra, tedy využití takzvaného lehkého metra. Jiný možná bude i způsob financování. Dosud se vlastně jen prodlužovaly stávající trasy.

„Zvažujeme možnost financování pomocí takzvaného PPP, tedy spoluprací veřejných a soukromých zdrojů,“ řekl Steiner. Také trasa D by měla přijít na 40 miliard korun a měla by být dokončena v roce 2018. O tom, zda bude pro město výhodnější projekt PPP nebo financování ze zdrojů města, rozhodne analýza. Zatím ani není jasné, které soukromé subjekty by se takové spolupráce s městem zúčastnily. Studie také určí, zda je vhodné využít lehkého metra, nebo je lepší se držet nynějšího systému.

Metro D se proti očekávání nebude stavět z centra na okraj, ale naopak. První úsek by měl vést z Nových Dvorů, přes Nemocnici Krč, Nádraží Krč a Olbrachtovu na stanici metra Pankrác, kde by cestující přestoupili na již vybudované metro C. Podle Šteinera by metro D nemuselo být tak hluboko pod povrchem, a proto by stavba nemusela být vždy tak náročná na ražbu. V dalších etapách by se pak připojila Písnice a nakonec i Pankrác s Náměstím Míru a Hlavním nádražím.
I když radní Steiner uvedl, že město neupřednostňuje stavbu ani jedné z tras, práce zřejmě začnou dříve na „áčku“, protože tam se už nebude diskutovat o technologii – ta je dána návazností na nynější systém.

Obě trasy se v plánech mohou napojit jak na nově budované tramvajové trasy, tak na železnici. „Především návaznost na železniční trať Kladno - Praha budeme koordinovat s Českými dráhami,“ uvedl Šteiner.