Již k termínu 29. dubna 2017 dojde v pracovních dnech k posílení provozu metra na všech třech linkách. Na řadě městských autobusových linek budou zkráceny večerní intervaly a vybrané páteřní autobusové linky budou posíleny zejména ve špičkách. Na základě několikaměsíčního jednání se zástupci městských částí v okolí Uhříněvsi bude provedena reorganizace a posílení spojů v oblasti Uhříněveska.

„Dofinancování provozu MHD, které bude v objemu dnes schválených položek završeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018, umožní nabídnout potřebnou kapacitu i komfort nejen pro stávající cestující, ale také otevře prostor pro přilákání dalších uživatelů veřejné dopravy do budoucna. Praha tím dává jasně najevo, že to s podporou veřejné dopravy myslí vážně,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Dnes schválené položky budou realizovány v dalších měsících postupně podle toho, jak se jejich konkrétní podobu podaří ROPIDu projednat s městskými částmi a také připravit po technické stránce,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Omezujícím faktorem pro posilování spojů nejsou dnes paradoxně finance, ale především technické a personální limity dopravců PID. Tedy dostupné počty vozidel a řidičů,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing ROPID Martin Šubrt.

Důležitým prvkem v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti hromadné dopravy ve vztahu k dopravě individuální je i prudký rozvoj integrovaného systému PID za hranicemi Prahy.  Vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí plynule dále, je nutné pro její potřeby od 29. dubna uvolnit čísla od 501 do 750. Z tohoto důvodu dojde ke stejnému termínu také k přečíslování všech nočních linek PID a vybraných denních městských a regionálních linek.

Příloha: Podrobnosti ke změnám