Pět linek přívozů je integrováno do systému PID a platí zde stejné podmínky a tarify jako v případě ostatní dopravy na území města – můžete se tedy prokázat opencard, papírovou jízdenkou nebo SMS jízdenkou. Jízdní kola se stejně jako v metru nebo tramvajích přepravují zdarma. Více informací a jízdní řády najdete na stránkách http://www.ropid.cz/__s191x694.html.

Spoje

Přívoz P1: Sedlec - Zámky

Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím (např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba – Stromovka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut) může při využití přívozu trvat jen půl hodiny. Ještě výhodněji vychází spojení z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.

Přívoz je výhodný pro dopravu na jízdním kole, kdy lze cestu z Bohnic na Suchdol uskutečnit za méně než 20 minut. 

Na přívozu P1 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Přívoz P2: V Podbabě - Podhoří

Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím, od dubna do října s posílením provozu druhou lodí. Využití přívozu je atraktivní zejména pro spojení oblastí Prahy 6 a Troje pro rekreační i běžné denní cesty. Na pravém břehu navazují spoje linek 112 236, linka 236 zajišťuje spojení s Bohnicemi.

Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut (a může být komplikována silnou automobilovou dopravou v oblasti Troje), ale využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu. Cesta přívozem je navíc zajímavější, než obyčejná cesta tramvají a autobusem, popř. metrem.

Přívoz P2 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu). 

Přívoz P3: Lihovar - Veslařský ostrov

Přívoz se sezonním provozem nabízí atraktivní spojení oblasti Podolí a Zlíchova, a to včetně výhodných návazností linek pozemní dopravy zejména v zastávkách Lihovar, případně i Dvorce(především linky 118 a 124 ke stanici metra Budějovická) či Kublov. Pravobřežní přístaviště je umístěno na jižním cípu Veslařského ostrova, který je přístupný po mostě u botelu Racek.

Přívoz zajišťuje výhodné spojení břehů Vltavy v místech, kde levý břeh na vstupu do města ztrácí přírodní charakter i přívětivost pro chodce, cyklisty či bruslaře. Přívozem se však dá přeplavit na pravý břeh, který nabízí příjemné podmínky až na samotný okraj centra.

Přívoz P3 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).   

Přívoz P5: Kotevní - Císařská louka - Výtoň

Přívoz se sezonním provozem spojuje severní cíp ostrova Císařská louka s oběma vltavskými břehy (výtoňskou a smíchovskou náplavkou).

Na pravém břehu je přístaviště nedaleko tramvajové zastávky Výtoň, na levém břehu nabízí spojení do mnoha směrů dopravní terminál Smíchovské nádraží (vzdálenost od přístaviště cca 500 m).

Přívoz nabízí spojení zejména pro výlety, jako cíl lze doporučit nezvyklý malebný výhled na Vyšehradskou skálu z Císařské louky. V sobotu dopoledne je možné do programu zapojit i návštěvu farmářského trhu na výtoňské náplavce.

V trase Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov bude v provozu v základním intervalu 30 minut, v sobotu dopoledne v době konání farmářských trhů pak pojede každých 15 minut.

Přívoz P5 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů vložen posilový spoj.

Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany

Přívoz se sezonním provozem zajišťuje spojení vltavských břehů poblíž ústí Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh.

Přístaviště Nádraží Modřany se nachází v dosahu zastávek tramvajových linek 3, 17, autobusových linek 139, 165, 173, 341 a železničních linek S8 S80. Nedaleko přístaviště je rozcestí cyklotras A2 a A21.

Přístaviště Lahovičky umožňuje využít 700 m vzdálenou zastávku autobusových linek, ale především rychle zpřístupňuje rozvojové území podél cyklotrasy A1.

Na přívozu P6 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.