• Zbraslavský přívoz (Zbraslav – Závist): poprvé doložen 1892, naposledy 1934
  Lahovický přívoz (Lahovice – Komořany (řkm 64,12)): poprvé doložen 1861, naposledy 1978. Původně ve správě zbraslavského panství a pouze pro přepravu osob. 1861 se začátkem provozu modřanského cukrovaru byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou. Od roku 1897 lahovický přívoz provozoval ve své režii cukrovar. Převozníkovi bydlícímu v domečku na lahovickém břehu přiděloval na době kampaně dva pomocníky. S rozvojem automobilové dopravy přestávalo být problémem vozit řepu přes Zbraslavský most. Místní národní výbor v Lahovicích se v roce 1945 stal majitelem přívozu a v roce 1956 jej zrušil. V roce 1978 Lahovický přívoz provozoval zbraslavský místní národní výbor.
 • Modřany – Lahovičky: Přívoz byl v provozu od doby před první světovou válkou do roku 1950. Sloužil hlavně rolníkům, kteří měli pole na opačném břehu. (Podle Fojtíka poprvé doložen 1914, naposledy 1971)
 • Modřany (U Kina) – Velká Chuchle (u nádraží): Přívoz byl zřízen v roce 1933 pro dělníky dojíždějící z levého břehu do modřanských továren. Provozoval jej Josef
 • Borovička z Modřan. Po roce 1945 byl přívoz ve správě MNV Modřany. V roce 1963 správce v rámci generální opravy spodní lano pod vodou nahradil vrchním lanem na ocelových sloupech, zakoupil novou loď a postavil i nový domek pro převozníka. Při zahájení výstavby modřanského zdymadla v roce 1979 přívoz zanikl.
 • Modřany (pod Bellarií) – Velká Chuchle (obec): poprvé doložen 1898, naposledy 1919
 • Hodkovičky – Malá Chuchle: poprvé doložen 1893, naposledy 1974
 • Malá Chuchle – Ledárny: zřízen 1913, zrušen cca 1955
 • Hlubočepy (Křenkov) – Braník: zřízen 1835, zrušen cca 1979
 • Hlubočepy – Braník, Jezerka: pravděpodobně přeložený předchozí přívoz
 • Zlíchov – Braník, lomy: poprvé doložen 1935, naposledy 1966
 • Zlíchov – Podolí, Dvorecká louka: poprvé doložen 1906, naposledy 1948
 • Zlíchov, lihovar – Podolí, cementárna: poprvé doložen 1892, naposledy cca 1958 Od července 2007 jezdí nový přívoz v podobné trase Zlíchovský lihovar – Veslařský ostrov.
 • Veslařský ostrov (Schwarzenberský) – Podolí, Kublov: doložen 1939
 • Veslařský ostrov (Schwarzenberský) – Podolí, Žluté lázně: doložen 1948, zrušen cca 1958, možná přeložený předešlý přívoz
 • Císařská louka – Podolí: v provozu nějakou dobu od roku 1927, pak doložen ještě v roce 1950
 • Císařská louka – Podolí, přístav: poprvé doložen 1222, naposledy 1906, možná nahrazen předchozím přívozem
 • Císařská louka – Vyšehrad: poprvé doložen 1420, naposledy 1962
 • Císařská louka – Smíchov: od roku 1903, viz provozované přívozy
  přes ústí podolského přístavu: doložen 1931
 • Smíchov – Podolí(řkm 55,6): poprvé doložen 1906, naposledy 1909. V roce 1222 vlastnila vyšehradská kapitula obec Podolí s právem přívozu.
 • Podolí – Vyšehrad (na pravém břehu kolem vyšehradské skály), poprvé doložen 1885, naposledy 1904. Jako náhradní doprava za tramvaj v provozu v letech 1975 a 1982 (viz článek o podélné vodní dopravě)
 • Smíchov – Výtoň: v roce 1944 jak náhrada za uzavřenou lávku
 • Smíchov – Nové Město, Podskalí: zřízen 1429, zrušen 1878
 • Ostrov Žofín – Nové Město: poprvé doložen 1714, naposledy 1815
 • Spojení lodičkami mezi Slovanským, Dětským a Střeleckým ostrovem (přezdívané „želva“) fungovalo někdy kolem poloviny 20. století za jednokorunové jízdné.
 • Prostřední (hořejší) staroměstský přívoz (Malá Strana – Staré Město): poprvé doložen 1486, zrušen 1841
 • Dolejší staroměstský přívoz (Klárov – Staré Město): poprvé doložen 1769, zrušen 1869
 • Občanská plovárna – Staré Město: poprvé doložen 1840, zrušen 1910
 • Pod Letnou – Na Františku: poprvé doložen 1791, zrušen 1868, ještě v roce 1891
 • Bubny – Štvanice: poprvé doložen 1769, zrušen 1900, v roce 1909 při opravách mostu jej provozoval Jan Pašek
 • Štvanice – Korunní ostrov: doložen 1791
 • Holešovice – cíp Štvanice – Karlín: doložen 1958
 • Karlínský přívoz (Holešovice – Karlín): poprvé doložen 1885, naposledy 1958. Začátkem 20. století jej provozoval Jan Pašek.
 • Libeňský ostrov – Bílá skála: nějakou dobu od roku 1912, pak znovu doložen 1958
 • Holešovický přívoz „pod přístavem“ (Holešovice-Hofmanka): poprvé doložen 1885, naposledy 1928
 • Střední holešovický přívoz (Holešovice – Pelc-Tyrolka): poprvé doložen 1885, naposledy 1939. Dva holešovické přívozy provozoval Karel Vaňha.
 • Dolní holešovický přívoz (Staré Holešovice – Troja): nějakou dobu od roku 1902, pak znovu doložen 1958
 • Císařský ostrov – Troja, Zoo: poprvé doložen 1892, naposledy 1966, pak nahrazen lávkou
 • Bubeneč, Císařský mlýn – Císařský ostrov: poprvé doložen 1820, naposledy 1893
 • Podbaba, Majorka – Císařský ostrov: doložen 1892
 • Sedlec, škola – Podhoří: poprvé doložen 1892, naposledy 1960
 • Sedlec – Zámky, továrna na umělá hnojiva: doložen 1892
 • Suchdol, železniční přejezd – dynamitka Zámky: doložen 1892

Zdroj: Wikipedia