Místo mostu autobus

„Je to skutečně historický okamžik, protože v Praze se mosty nebourají každý den. Naopak mosty stavíme,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Vávra. „Jen 135 metrů od „Rámusáku“  se staví jeho nástupce. Už byly zahájeny přípravy překládky tramvajových kolejí na nový Trojský most a posléze začnou práce na vybudování výjezdové rampy z tunelového komplexu Blanka a také na protipovodňových zábranách,“ dodal J. Vávra. Od pondělí 7. 11. bude také pro cestující zavedena náhradní autobusová doprava X17. Výluka potrvá přibližně do dubna 2014. Po jejím skončení začnou tramvaje jezdit po novém Trojském mostě.

 

Sloužil dobře

„Tento provizorní tramvajový most sloužil dobře a dlouho – 32 let, což je jistě déle, než předpokládali projektanti – a prokázal tak kvalitu a spolehlivost vojenských mostních konstrukcí. Most bude nahrazen novým Trojským mostem s definitivní tramvajovou tratí,“ řekl pražský radní pro dopravu Jiří Pařízek. Tramvajový most v Troji, Pražany přezdívaný „Rámusák“, má charakter dlouhodobého provizoria a sloužil tramvajovému provozu od počátku 80. let minulého století. Jeho historie nyní končí a zapíše se tak významně do historie pražské tramvajové dopravy. 

Možná ho ještě využijí

„Most rozebereme a bude deponován na našem stavebním dvoře v Počernicích a počkáme na jeho další možné využití,“ uvedl ředitel divize 2 pražského Metrostavu Miloslav Hadrava. Na každou část mostu počítají v Metrostavu asi jeden a půl měsíce. „Kromě samotné demontáže ocelové konstrukce je součástí demolice mostu je také likvidace mostních pilířů až do dna Vltavy tak, aby byla uvolněna plavební dráha. Tyto práce by měly být hotovy do jara příštího roku,“ uvedl M.  Hadrava.

Buďte shovívaví, říká ředitel

„Uzavření mostu pochopitelně zasáhne i do provozu hromadné dopravy. Abychom cestující omezili co nejméně, zavedli jsme náhradní autobusovou dopravu X17 a změníme také trasy tramvajových linek. Děkuji předem všem cestujícím za shovívavost a trpělivost. Samozřejmě i my dopraváci se již nyní těšíme na zbrusu nový most, který bude zprovozněn za několik měsíců,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP. Pozoruhodné je, že právě v době, kdy byl „Rámusák“ uveden do provozu, nastupoval J. Ďuriš jako zaměstnanec DPP k metru. „A s ukončením jeho provozu začínám svoji další životní kapitolu u Dopravního podniku,“ řekl J. Ďuriš.