Důvodem rekonstrukce jsou masivní průsaky podzemní vody a degradace odvodňovacích systémů a nosných systémů obkladů stanice. Rekonstrukce bude využita i pro modernizaci technologické části, aby bezpečnostní standardy odpovídaly současné době.

Stavební práce rozdělil Dopravní podnik hl. m. Prahy do tří etap, aby bylo omezení pro cestující co nejmenší. První etapa v technických prostorách stanice začala již 1. listopadu a zahrnovala především demontáž obkladů a podhledů. Během druhé etapy dojde ke kompletní injektáži průsaků, sanaci ostění a montáži nového odvodňovacího systému. Zároveň budou probíhat práce na technologické části stavby ve veřejné části stanice. Dojde k modernizaci osvětlení ve stanici, úpravě silnoproudých rozvodů včetně rozvaděčů, úpravě řídicích a ovládacích systémů, úpravě požární signalizace, vzduchotechniky a slaboproudých rozvodů včetně rozhlasu ve stanici a kamerového systému. Zároveň budou nahrazeny některé, z hlediska požární bezpečnosti, nevyhovující materiály. V rámci třetí etapy, již opět za plného provozu, proběhne montáž podhledů a obkladů ve veřejné části stanice a zároveň se budou dokončovat práce v technických prostorách stanice. Pro umožnění přístupu k ostění a provedení jeho sanace a injektáže průsaků je nezbytná demontáž kompletních obkladů v celé stanici, jež je součástí současných přípravných prací. Po provedení prací na ostění budou vyčištěné skleněné tvarovky osazeny zpět. Celá rekonstrukce, která by měla stát zhruba 145 milionů korun, by měla být dokončena do 17. listopadu 2017.

Vizualizace stanice Jinonice. Zdroj: www.dpp.cz„Jsme si vědomi historické a architektonické hodnoty obkladů stanice skleněnými tvarovkami z dílny sklářského umělce Františka Víznera. Těší mě, že se ve spolupráci s DPP, projektantem a architektem podařilo navrhnout řešení, které v maximální možné míře zachová původní obklad a tím i ráz celé stanice,“ řekl Petr Dolínek, náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Po dobu uzavření stanice od 7. ledna do 7. srpna 2017 bude náhradní doprava zajištěna pravidelnými autobusovými linkami číslo 137 a 149 od stanice metra Nové Butovice. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.dpp.cz/docasne-uzavreni-stanice-metra-b-jinonice/.