„Nádraží Veleslavín je nyní tranzitní stanicí při cestě na letiště a byla samozřejmě chyba, že nebyla již dříve vybavena eskalátory. Jsem ráda, že se nám to společně s Dopravním podnikem podařilo napravit. Pro cestující je to zásadní krok směrem k lepšímu komfortu v pražské městské hromadné dopravě,“ řekla Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

„Od uvedení stanice metra Nádraží Veleslavín do provozu bylo jasné, že vzhledem k tomu, že je stanice klíčová pro spojení na letiště, je absence eskalátorů velkou chybou. Začali jsme s Dopravním podnikem hned hledat řešení, ve hře byly i pásové dopravníky na zavazadla, nakonec má stanice eskalátory a stane se tak konečně pro cestující přívětivou,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Dostavba eskalátorů, zahájená v listopadu loňského roku, byla navržena do stávajících železobetonových konstrukcí podchodu stanice, aby nebyla narušena statika objektu a celé stanice metra a i provozování přilehlých místností v podchodu. Byla vybudována dvojice eskalátorů (šíře 800 mm/na jedno rameno). Pohyblivé schody budou provozovány tak, že jedny z instalované dvojice pojedou směrem nahoru (z podchodu k zastávkám) a druhé směrem dolů (od zastávek do podchodu).

V rámci stavby byl také doplněn přístřešek autobusu ve směru Slaný. Odhadované celkové náklady akce činily před zahájením cca 33 mil. Kč, finální částka bude ještě vyčíslena. Zhotovitelem byl Metrostav a. s.

Proč zde eskalátory nebyly?

V době přípravy projektu prodloužení trasy A (část V.A) se předpokládalo, že před zprovozněním V.A bude již v provozu modernizovaná trať Praha – Kladno s připojením na letiště. Tato drážní stavba měla být řešena tak, že veškeré přepravní vazby s nově budovaným metrem V.A budou probíhat v podzemních vestibulech i podchodech, tj. samotný výstup na povrch nebyl původně zamýšlen pro přestup na autobusy směřující na letiště.