V rámci metropolitní sítě MHD jsou nejdůležitějšími spoji tzv. páteřní linky číslo 3 (Kobylisy-Sídliště Modřany), 9 (Sídliště Řepy-Spojovací), 17 (Vozovna Kobylisy-Sídliště Modřany) a 22 (Bílá Hora-Nádraží Hostivař).

Tyto linky mají přímé vedení trasy po nejfrekventovanějších místech hlavního města, jejich interval je 4-5 minut v pracovní den a 7-10 minut večer a o víkendu.

Stejně krátké intervaly vytvářejí tzv. páteřní svazky dvou linek, což jsou vždy dvě tramvajové linky, které mají v centru města společnou trasu a na okrajích Prahy, kde už není tak vysoká frekvence cestujících, se dělí do více směrů. Jsou to linky 1+25 (společný úsek Hradčanská – Palmovka), 10+16 (společný úsek Sídliště Řepy – Palmovka), 11+13 (společný úsek Náměstí Bratří Synků – Olšanské hřbitovy) a 12+20 (společný úsek Sídliště Barrandov – Chotkovy sady).

Ostatní tramvajové linky nabízejí intervaly 8-10 minut v pracovní den a 15-20 minut večer a o víkendu. Provoz denních linek začíná kolem 5. hodiny ranní a končí obvykle krátce po půlnoci, takže navazují na poslední vlaky metra.

Noční linky

Noční provoz v období cca od 0:30 do 4:30 nahrazuje denní linky metra, tramvají a autobusů. Páteří noční dopravy je devět tramvajových linek (51–59) v jednotném intervalu 30 minut. Všechny noční tramvajové linky na sebe navazují v centrální přestupní zastávce Lazarská a některé linky také ve vybraných ostatních zastávkách. Noční městské autobusové linky (501–515) jezdí v intervalech 30 nebo 60 minut a ve vybraných přestupních bodech navazují na tramvaje nebo na jiné autobusové linky. Noční obsluhu vybraných obcí okolo Prahy zajišťují příměstské autobusové linky (601–610), které navazují na síť městských nočních linek.

Vyhledání spojení

Veškeré aktuální informace o cestování v Praze a jejím okolí včetně vyhledavače spojení najdete na stránkách Dopravního podniku anebo v kterémkoliv infocentru DPP. Výborným pomocníkem pro cestování MHD je také aplikace Google Maps (např. Pro mobilní systémy Android a iOS): sama zjistí vaši polohu a vy jen zadáte cíl trasy. Aplikace doporučí nejvhodnější spojení MHD včetně pěší cesty na nástupní zastávku a cesty z výstupní zastávky.

Cena jízdného

Základní přestupní jízdenka pro dospělého stojí 32 Kč a má platnost 90 minut. Na kratší vzdálenosti do 30 minut lze využít jízdenku za 24 Kč. Podrobné informace o jednotlivých tarifech naleznete v sekci Jízdné na stránkách dopravního podniku. Jízdenky se dají koupit v automatech, informačních střediscích DPP, trafikách nebo si lze pořídit SMS jízdenku.

Nejvýhodnější cestování po městě nabízí Opencard, která s nahranou aplikací „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného“ dovoluje dětem od 10 do 15 let a seniorům mezi 65 a 70 lety cestovat bezplatně.

Bezbariérové cestování tramvajemi

Nízkopodlažní spoje jsou na naprosté většině tramvajových linek – najdete je v jednotlivých zastávkových jízdních řádech na adrese http://portalpid.idos.cz. Všechny vozy jsou vybaveny speciálními přijímači pro nevidomé. Zařízení umožňuje cestujícímu pomocí dálkových ovladačů aktivovat externí hlášení, které mu poskytuje informace o čísle linky a směru přijíždějícího tramvajového vlaku. Stejné zařízení umožňuje akusticky potvrdit řidiči zájem nevidomého o nástup do vozu, a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti. Automatické hlášení zastávek v interiéru vozidla pomáhá nevidomému (a pochopitelně i všem ostatním cestujícím) orientovat se v trase linky.

Průběžně probíhají také rekonstrukce nástupních ostrůvků umožňující bezbariérový přístup v některých tramvajových zastávkách. Ve vybraných zastávkách, kde není možné zřídit samostatný nástupní ostrůvek, se počítá se zřízením zvláštního typu nástupišť spočívající ve zvýšení vozovky do úrovně chodníku ve vymezeném úseku (tzv. zastávka vídeňského typu). Takové nástupiště slouží k pohybu cestujících jen v době, kdy je v zastávce tramvajové vozidlo, jinak je určeno běžnému automobilovému provozu.