„Byť dopravní podnik s ROPIDem v běžném provozu zajišťují plynulý provoz tramvají, při neočekávaných událostech nebo u plánovaných výluk je často náročné najít optimální řešení odklonů. Právě s tím pomůže budování nových obratišť a odstavných kolejí přednostně v lokalitách, kde tato infrastruktura zcela chybí, nebo je nedostatečná. Jedná se například o oblast Smíchova, Malé Strany, Nového Města, Žižkova a Vinohrad,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Tramvajová síť v Praze patří k nejrozsáhlejším systémům svého druhu na světě a absolutní prvenství drží v intenzitě provozu tramvajových spojů v centrálních úsecích a křižovatkách. Současné vedení Prahy plánuje stávající systém dále rozvíjet novými tramvajovými tratěmi a k tomu je potřeba budovat také podpůrnou infrastrukturu celé sítě.

„Moderní město se nerozvíjí bez vysokokapacitní, komfortní a ekologické formy dopravy, kterou tramvaje bezesporu jsou, a tu musíme podporovat všemi možnými prostředky,“ dodal Scheinherr. Nyní jsou v centru tratě využívány především pravidelnými linkami a jediným dosud využitelným obratištěm v centru města je pouze smyčka Těšnov.