Po dobu trvání výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava. V denním provozu bude jezdit linka XC na trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.

Po dobu výluky budou také posíleny autobusové linky č. 135 a 196.

Pro linky č. 189 a 215 bude přemístěna zastávka Kačerov (směr Nemocnice Krč) vpřed do zastávky linky č. 106.

Oprava trati

V průběhu této výluky bude v úsecích Budějovická až Pražského povstání vyměněno celkem 392 kusů dosluhujících dřevěných pražců, které budou nahrazeny novými betonovými pražci. Přípravné práce probíhají už nyní během nočních přepravních výluk.

V běžných nočních přepravních výlukách se za jednu noc podaří vyměnit maximálně šest pražců, takže práce provedené při souvislé výluce jsou výrazně efektivnější. V rámci dokončovacích prací po ukončení výluky bude ještě nutno provést svaření kolejnic a zkoušky vlakového zabezpečovače.

Ve dnech 17. – 19. listopadu 2017 nepojede metro v úseku Muzeum – Kačerov. Zdroj: http://www.dpp.cz/