„Snažíme se vždy ve spolupráci s městskou částí najít optimální řešení pro danou lokalitu. Každá zastávka potřebuje individuální přístup s ohledem na její zatížení, okolní infrastrukturu a umístění v dané oblasti. Zastávky vídeňského typu jsou z našeho pohledu velmi dobrým řešením především tam, kde je silný provoz MHD a vysoký počet cestujících, protože vyvýšením oproti samotné komunikaci upřednostňují nejen komfort, ale i bezpečí lidí, kteří vstupují do komunikace,“ uvedl Petr Smolka, generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Stavba omezí průjezd po komunikaci, automobilová doprava je vedena po tramvajovém pásu.

Informace k rekonstrukci:

  • zastávkou Na Maninách projede denně celkem 946 tramvají linek 1, 2, 6, 25 a noční linky 94,
  • je i zastávkou autobusové linky 156 s frekvencí 30 minut,
  • rekonstrukce zastávek v obou směrech je plánována do poloviny prosince letošního roku,
  • finanční náklady 33 miliónů korun,
  • zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.