Změny v autobusové dopravě

Tyto úpravy vzešly z výsledků přepravních průzkumů nebo z požadavků jednotlivých městských částí. V případě linky č. 119 dochází k sezonnímu posílení podle požadavků Letiště Praha. Níže je uveden přehled nejdůležitějších úprav.

Změny na jednotlivých linkách

101      Omezení provozu v pracovní dny odpoledne v úseku Depo Hostivař–Zentiva z důvodu nízkého vytížení.

119      Posílení provozu v období zvýšeného počtu leteckých cestujících. Po dohodě s Letištěm Praha je v období od Vánoc do poloviny ledna a od června do srpna zkrácen interval o víkendech z 10 na 7,5 minuty (změna realizována již od 23. 12. 2013).

165      Zřízení zastávky Mílová ve směru Jižní Město. Zrušení vložených spojů Obchodní náměstí–Šeberák v pracovní dny večer z důvodu nízkého vytížení.

193      O víkendech jsou namísto kloubových autobusů nasazeny autobusy standardní délky z důvodu dostatečné kapacitní rezervy.

302      Na základě výběrového řízení je provedena změna dopravce z Jaroslav Štěpánek na ABOUT ME, s. r. o. (již od 1. 1. 2014).

510      Na linku jsou nově nasazeny kloubové autobusy z důvodu vysokého vytížení. Kvůli nevhodnému stavebnímu uspořádání zastávek se obousměrně ruší zastávka Libocká a ve směru Na Beránku zastávka Holečkova.

554      Úprava trasy školní linky: nově je vedena přes Nádraží Satalice a Sportareál Satalice a ranní spoj nově nejede přes Satalickou oboru.

557      Školní linka je zrušena a její spoj převeden na linku č. 559.

575      Nový ranní školní spoj Sídliště Čakovice (7.35)–Náměstí J. Berana (převeden z linky č. 305).

Změny lednových jízdních řádů

Lednové jízdní řády se i letos přizpůsobí nižší poptávce cestujících na počátku roku.

Už několik let se totiž ukazuje, že v lednu cestuje po Praze v MHD i v osobních automobilech cca o 10 % lidí méně než v ostatních částech roku. Stejně jako loni se tak jízdní řády na začátku roku přizpůsobí menšímu počtu cestujících. Na rozdíl od loňského roku, kdy omezení trvala až do 17. února, budou ale letos platit upravené jízdní řády jen od 6. do 31. ledna 2014.

„V lednu a počátkem února není v Praze většina studentů vysokých škol, je zde méně turistů, méně sezonních pracovníků a tolik se také nejezdí za nákupy. Obecně je poptávka po cestování vzhledem k zimnímu období nižší,“ vysvětlil  důvody lednového omezení Pavel Procházka, pověřený řízením ROPID.

Změny v lednu 2014

Lednové úpravy jízdních řádů lze stručně shrnout v těchto bodech:

  • Provoz metra je stejný jako v jiných částech roku, omezení se ho nijak nedotkne.
  • Tramvaje pojedou v pracovní dny ráno, dopoledne a večer stejně jako v ostatních částech roku bez jakéhokoli omezení. V pracovní dny odpoledne pojedou v desetiminutovém intervalu místo klasického osmiminutového (linky č. 3, 9, 17 a 22 pojedou odpoledne každých pět minut, zatímco v ostatních měsících roku jezdí po čtyřech minutách). Na lince č. 1 budou jezdit o víkendu sólo vozy stejně jako na linkách č. 14 a 24 v pracovní dny večer. Linky č. 14 a 24 budou mít o lednových víkendech interval 15 minut (běžně jezdí v intervalu sedm a půl minuty).
  • Příměstské a městské vlaky zůstanou bez jakéhokoli omezení, stejně tak i lanová dráha na Petřín.
  • V případě autobusů se lednová úprava dotkne jízdních řádů 57 pražských linek (zbylých 61 městských denních linek nebude omezeno). Stejně jako u tramvají se (až na tři výjimky – studentské spoje na linkách č. 107, 147 a 197) mění pouze odpolední provoz v pracovních dnech. Některé linky budou mít v odpolední špičce o něco delší intervaly – nejčastěji jde o prodloužení odpoledního intervalu ze sedmi a půl na 10 minut. Příměstských autobusů PID se lednová omezení nijak nedotknou.