Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst. 

TSK má ve své správě 2 316 kilometrů z 3 974 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1658, spravují ostatní správci.

V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií.

  • Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu.
  • Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin.
  • U komunikací III. platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

Informace o provádění zimní údržby vozovek a chodníků v Praze -  zda a jak jsou či nejsou konkrétní komunikace a chodníky v zimním období udržovány, lze zjistit na mapě, která je k dispozici na stránkách Technické správy komunikací hl. m. Prahy na: http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx

 

Příloha: Podrobné informace – zimní údržba v číslech a datech