„Dlouhodobým cílem hl. m. Prahy je neustálé zvyšování kvality veřejné dopravy, která je na území Prahy a přilehlých částí Středočeského kraje reprezentována systémem Pražské integrované dopravy. Do tohoto systému je v současné době zapojeno celkem 19 autobusových dopravců od největšího Dopravního podniku hl. m. Prahy s více než tisícovkou autobusů, přes střední soukromé dopravce až po malé dopravce s několika autobusy,“ uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek. Tito dopravci provozují celkem 153 městských a 223 příměstských nebo regionálních linek. Díky jednotným standardům kvality by však neměl cestující poznat rozdíl mezi jednotlivými dopravci – na všech linkách stejného typu by měla být poskytována jednotná minimální úroveň kvality. A právě tu definuje nově schválený dokument, který bude závazný pro všechny dopravce zapojené v systému PID nejpozději od počátku roku 2020. „Aby se dopravci mohli na nové, v mnoha ohledech přísnější, požadavky připravit, jsou tyto podmínky schvalovány jak Hlavním městem Prahou, tak i Středočeským krajem, už v těchto měsících. Standardy budou základem nově vznikajícího společného dopravního systému pro Prahu a celý Středočeský kraj,“ dodal Petr Dolínek.

Oproti stávajícím standardům, které platí už od roku 2009, jsou nové požadavky v mnoha ohledech přísnější a odpovídají aktuálním požadavkům cestujících i moderním technologickým trendům. „Všechny nově nakupované autobusy budou muset být alespoň částečně nízkopodlažní, budou vybaveny celovozovou klimatizací, moderním informačním a odbavovacím systémem umožňujícím získat všechny potřebné informace v reálném čase a zakoupit si jízdenku za hotové či platební kartou,“ řekl Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, která nové standardy ve spolupráci se středočeským organizátorem IDSK připravila. Prioritou je také uspořádání interiéru – na příměstských linkách co nejvíce sedadel, na městských linkách zase dostatečný prostor pro kočárky nebo vozíky pro invalidy. „Nové autobusy budou také vybaveny moderními technologiemi, které umožní sledovat pohyb vozidla v reálném čase, preferovat autobusy na světelných křižovatkách nebo třeba zjišťovat aktuální obsazenost vozidla. Propracovanější bude také systém kontrol a vyhodnocování jednotlivých standardů, od čeho si slibujeme méně závad, vstřícnější provozní personál nebo třeba vyšší čistotu a důkladnější údržbu vozidel,“ doplnil Petr Tomčík.

Autobusy by neměly být starší než 15 let, průměrný věk vozového parku by neměl přesáhnout 9 let a dopravce by měl průběžně obnovovat svoji flotilu pouze novými autobusy. Novými pravidly se ROPID inspiroval v ostatních krajích České republiky i v zahraničí, přípravě nových standardů předcházely jak konzultace s veřejností a jednotlivými speciálními skupinami cestujících, tak i s dopravci či výrobci autobusů.

Spolu s blížícím se koncem stávajících smluv s dopravci se aktuálně připravuje také nová verze standardů pro ostatní druhy dopravy (železnice, tramvaje, metro i přívozy). Stejně jako u autobusů bude i zde cílem zvýšit kvalitu, spolehlivost a atraktivitu cestování veřejnou dopravou a zvýšit tak konkurenceschopnost vůči individuální dopravě, kde právě pohodlí a spolehlivost hrají při rozhodování lidí, čím pojedou do práce či do školy, velkou roli.

 

Přílohy: