V době měření bude vyloučena tramvajová doprava na mostě, pro automobilovou dopravu budou k dispozici pravé jízdní pruhy v obou směrech, levé jízdní pruhy budou uzavřeny.

Cílem měření je zjištění odezvy přechodových desek mezi starou a novou konstrukcí Hlávkova mostu. Stará konstrukce pochází z počátku 20. století (cca 1914), nová konstrukce k ní byla přistavěna v 60. letech 20. století. Obě konstrukce jsou v příčném směru spojeny přechodovými deskami. Jedná se o železobetonové prefabrikáty, působící jako prosté nosníky. Rozpětí desek je cca 3,0 m (kolísá mezi hodnotami cca 2,9 – 3,1 m), skladebná délka desek je 2,0 m. Předpokládáme, že na konstrukci se nachází cca 200 ks těchto desek.

Zátěží pro měření bude tramvajová souprava a naložené nákladní vozidlo.

Měření bude probíhat pomocí snímačů ze spodní strany desek z prostoru pod mostem (v inundační části na ostrově Štvanice), příp. z prostoru revizní lávky v místě potrubních vedení.