„Tito notoričtí přestupci tvoří velmi malou skupinu, je jich kolem 70, ale bylo jim v souhrnu uděleno za 14 milionů korun pokut,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek, který předložil zastupitelstvu návrh na novelu silničního zákona, který by problém mohl vyřešit. „Ačkoli nepoctivé taxikáře kontrolujeme a provádíme i další kroky k tomu, abychom je donutili respektovat vyhlášku a také pravidla o využívání stanovišť, nemůžeme s nimi už dál nic dělat beze změny přístupu Policie ČR a Státního zastupitelství,“ upozornil R. Blažek.

Jak by se mohl změnit zákon

S návrhy změny v silničním zákoně jednmyslně souhlasili pražští zastupitelé. Změny, které město Praha požaduje v novele, jsou především tyto:

  • umístění taxametru tak, aby ho měl zákazník ve výši očí a řidič ho nemohl zakrývat
  • zprovoznění centrálního registru řidičů taxi
  • zabavení nebo zadržení vozidla, s nímž byly opakovaně páchány přestupky
  • sankcionování přestupců samých, tedy řidičů, a nikoli firem, pro něž takoví řidiči pracují

Proč město změnu požaduje

Tyto návrhy vycházejí ze zkušeností kontrol. Když například řidič jezdí pro společnost s ručením omezeným, firma ručí sto tisíci korun. Konkrétní osobu, která přestupek spáchala, postihnout nelze. Firma ale ručí jen sto tisíci korun, takže je jasné, že pohledávky budou nedobytné. Podobné je to i u centrálního registru řidičů, který sice existuje, ale neplní svou funkci.

V Praze jsou taxikáři, kteří měli vydány až čtyři průkazy taxislužby, ačkoli neustále porušovali předpisy. Město proto chce, aby se průkaz vydával podle místa bydliště a navíc se i zpřísnily sankce, pokud jde o opakované páchání přestupků, a aby bylo možné zabavit vůz, kterým byl přestupek spáchán, bez ohledu na to, komu patří. V mírnějším případě by šlo o zadržení vozu do okamžiku, než bude přestupek vyřešen. Je totiž všeobecně známo, že problematičtí řidiči taxi mají vůz pronajatý od třetí či čtvrté osoby.

Kdo novelu připravoval

Novelu silničního zákona nepřipravovali jen odborníci z magistrátu, ale také experti z ministerstva dopravy a z dopravních úřadů Plzně, Ostravy a Brna, tedy větších měst, kde mají také své smutné zkušenosti s určitými skupinami taxikářů.

Náměstek Rudolf Blažek je optimistický: „Pokud schválí novelu zastupitelstvo, pak ji předám vládě k posouzení a ta se musí do 30 dnů vyjádřit. Byť je to vláda, které se říká úřednická, věřím, že bude postupovat podle selského rozumu a pak už bude na parlamentu, jak se k novele zachová, doufám ale, že poslanci budou vstřícní,“ řekl R. Blažek.

Chrání zákazníky

Město činí všechny kroky k tomu, aby chránilo zákazníky před nepoctivými taxikáři. Městská policie nyní rozdává letáčky ve čtyřech jazycích s informacemi o tom, jaká platí pravidla při provozu taxislužby, jaké jsou ceny i postup při vydání stvrzenky apod. Je to jedna z dalších cest, jak zamezit ostudě, kterou nepoctiví taxikáři městu dělají.

Přehled zkontrolovaných taxikářů od roku 2002 do 31. srpna 2009

Rok

Počet jízd

Procento předražených jízd

Procento nevydaných stvrzenek z taxametru

31. srpna 2009

340

1,47

2,06

2008

404

5,45

2,72

2007

829

10,62

33,53

2006

769

13,91

10,14

2005

674

13,65

14,24

2004

501

14,57

17,76

2003

563

15,63

19,01

2002

453

32,67

35,76

Celkem

4456

13,50

16,90

Zdroj: Tiskové oddělení Magistrátu hl. m. Prahy