Kontaktní místo portálu www.praha.eu

Magistrát hl. m. Prahy

Škodův palác, Jungmannova 35/29, přepážky oddělení služeb veřejnosti č. 12 – 18 a 20.

110 00, Praha 1

Pondělí - čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:00

Zákaznická telefonní linka

Číslo zákaznické linky:

12 444

Pondělí - čtvrtek
8.00 - 18.00 hod.

Pátek
8.00 - 16.00 hod.