Co služba "Vím, jak řídím" zobrazuje?
Aplikace zobrazuje výčet podezření ze spáchaných dopravních přestupků v registru Městské policie HMP, za které hrozí udělení trestných bodů: těmi mohou být například překročení povolené rychlosti nebo jízda na červenou.

Co aplikace nezobrazuje? Služba nezobrazuje dopravní prohřešky vyřešené přímo na místě, dále přestupky, které již prošly správním řízením, a ani ty, které má v registru Policie ČR. Ve vašem rejstříku se nezobrazí ani počet již přidělených trestných bodů.

Pro koho je služba určena?
Služba je v současné době dostupná pro soukromé fyzické osoby, jež jsou v technickém průkazu zapsány jako provozovatel vozidla; nově také pro vozidla živnostníků a vozidla vlastněná právnickými osobami.

Existuje podobná služba někde v ČR nebo v zahraničí? V České republice podobnou službu jako je "Vím, jak řídím" nemají nikde, podle dostupných informací není ani v jiných zemích EU. Výjimku tvoří Francie, kde si řidiči mohou zjistit přes internet počet bodů, který jim byl už odebrán.

Jestliže díky nové službě vím, čeho jsem se dopustil, co mohu dělat, abych hrozbu odvrátil?
Služba Vím, jak řídím slouží především k tomu, aby byl řidič o podezření ze spáchání dopravních přestupků informován. Je to opatření, které mu umožní chovat se na silnicích tak, aby si nepřivodil ztrátu všech bodů a tím pádem odebrání řidičského průkazu. Protože se přestupky řeší administrativní cestou, může čekat, že mu přijde patřičná obsílka.

Kolik mě bude služba Vím, jak řídím stát?
Služba je zcela zdarma.

Je výpis z přestupků, který uvidím na počítači, úředním dokumentem?
Informace, zveřejněné touto cestou, nejsou úředním dokumentem. Údaje uváděné na výpisech jsou pouze informativní a nezávazné: zobrazovaný přehled přestupků neodpovídá okamžitému stavu ale má zhruba třítýdenní zpoždění.