Výběr programů pro grantové řízení v oblasti vzdělávání vychází především z priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy.

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1191 ze dne 16.7.2013 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2014.

Vyhlášení celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2014
kompletní znění vyhlášení (doc)
formulář žádosti o poskytnutí grantu (doc)