Pražské kontaktní centrum Mobilní verze

Články v této oblasti

Celkový počet: 4
Na stránce:
 • 18. 4. 2011 Opuštěná nebo týraná zvířata
  Jak se zachovat, pokud máte podezření, že ve Vašem okolí dochází k týrání zvířat nebo pokud naleznete opuštěné domácí zvíře. Aktualizovaný popis k 4/2011.
 • 14. 3. 2011 Vydání rybářského lístku
  Vydávání rybářských lístků osobám, které mají potvrzení o získané kvalifikaci pro rybolov nebo dřívější rybářský lístek.
 • 14. 3. 2011 Vydání loveckého lístku
  U cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.
 • 10. 2. 2011 Označování a registrace psů na území Prahy
  Informace k  trvalému označení psů chovaných na území hlavního města Prahy a k vedení evidence chovatelů psů
Celkový počet: 4
Na stránce: