Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (platný po vydání změny Z 1000/00 od 10. 7. 2008 do 30. 10. 2008)

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního plánu MHMP :

adresa Jungmannova 29, Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 851 
e-mail oupsek@cityofprague.cz

   

Změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy byla vydána Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 18/51ze dne 19. 6. 2008. Opatření obecné povahy č.1/2008, kterým se  vydává změna Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy nabylo účinnosti dne 10. 7. 2008 a bylo zrušeno rozsudkem NSS ČR č. j. 9 Ao 2/2008 - 62
Související úprava U 0690/2008 je neplatná

 

Úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
Usnesení Rady hl. m. Prahy

 

Archiv  postupu pořízení změn

Změna  Z0001/00
Změny 01
Změny 02
Změna Z0261 
Změny Z0151/02  a  Z0258/02 
Změny 03 
Změny 04 
Změna Z0760/00 
Změna Z0493/00 
Změna Z0500/00 
Změna Z0652/00 
Změna Z0950/00 
 
  DÍLČÍ ZRUŠENÍ ČÁSTÍ Úpn SÚ hl. m. Prahy
Zrušení částí ÚPn SÚ hl. m. Prahy (01) 
Zrušení částí ÚPn SÚ hl. m. Prahy (02) 
Zrušení částí ÚPn SÚ hl. m. Prahy (03)  
 
Změna Z0719/00 
Změna Z0720/00
Změna Z1015/00 
Změny 05 
Změna Z1525/00 
Změna Z1001/00
Změna Z1015/00 
Změna Z1524/00 
Změna Z1000/00
Změna Z1344/00 
Změna 1439/00
Změny 06
Změna 2000/00
Změny 07
Celoměstsky významné změny I
Celoměstsky významné změny II
Celoměstsky významné změny I+II
Změna 1733/00
Změna 2755/00