Pořizovatelem Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitní plán) je Odbor územního plánu MHMP :

adresa Jungmannova 29, Praha 1, 110 00  
telefon 236004754 
e-mail oupsek@praha.eu

Projektantem Územního plánu (Metropolitní plán) je Útvar rozvoje hl. m. Prahy (Kancelář metropolitního plánu):

adresa Vyšehradská 57, Praha  2, 128 00
telefon 236005617
e-mail podatelna@urm.mepnet.cz

Postup pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy

 

Pořizování Územního plánu hlavního města Prahy (ÚP hl.m.Prahy)

 Pořizovatelem územního plánu hl.m.Prahy byl Odbor územního plánu MHMP :

adresa Jungmannova 29, Praha 1, 110 00  
telefon 236004754 
e-mail oupsek@cityofprague.cz

 Zpracovatelem – projektantem Územního plánu byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy :

adresa Vyšehradská 57, Praha  2, 128 00
telefon 236005617
e-mail podatelna@urm.mepnet.cz

   

Postup pořízení Územního plánu hl.m.Prahy