Neudržovaná plocha mezi Roháčovou, Blahoslavovou a Českobratrskou ulicí na Žižkově dlouhodobě spadala pod správu hlavního města a řidiči si ji zvykli využívat jako parkoviště.

Magistrát však v minulých dnech převedl správu tohoto pozemku na třetí městskou část a žižkovská radnice rozhodla o rekultivaci náměstí. V první fázi bude na ploše zabráněno parkování vozidel silničními bloky, následně bude zahájena rekonstrukce.

Studii budoucí podoby Komenského náměstí představí radnice v nejbližším vydání Radničních novin.

Zpráva MČ Praha 3