Urbanisté byli velmi zaujati způsobem provedení, který jednak respektuje historické umístění obou parků a inspiruje se dobovými fotografiemi Karlína přelomu 19. a 20. století (utváření cestiček, repliky plynových lamp, laviček a košů, výběr vysazovaných rostlin a dřevin a tak dále) a současně vychází vstříc potřebám současných obyvatel Karlína a přilehlého okolí, a to různých věkových kategorií. Prohlídka byla velmi příznivě hodnocena, projekt i jeho provedení byly označeny jako inspirativní a vedoucí odboru Evropských fondů  byla následně požádána o prezentaci projektu na webových stránkách aliance EUKN (www.eukn.org/eukn) v rámci takzvané Praxe měsíce. 

„Je vidět, že jsme kreativně a smysluplně využili prostředky, které byly k dispozici. Největší satisfakcí a motivací je pro mě spokojenost obyvatel Karlína, kteří park hojně využívají. Velice mne také těší, že jsme v konečné fázi realizace byli schopni na základě připomínek obyvatelek Karlína operativně doplnit dětské hřiště o další herní prvky. Chtěl bych také poděkovat pracovníkům odboru životního prostředí, kteří se zasloužili o perfektní vzhled trávníku v obou částech parku. Návštěvníci parků si jistě vzpomenou jakém stavu se trávník nacházel na začátku léta. Současný stav je k nepoznání a troufám si tvrdit, že park patří k nejudržovanějším v Praze,“ prohlásil zástupce starosty Šustr. 

Kaizlovými sady a parkem před Invalidovnou ale úsilí o zlepšení životního prostředí a infrastruktury v Praze 8 rozhodně nekončí. „Rada Městské části  bude posuzovat studii revitalizace Elznicova náměstí v Libni. Se studií budou občané Prahy 8 seznámeni pravděpodobně v říjnu. Dalším projektem, který je nyní úplně na začátku, je kompletní revitalizace Karlínského náměstí. Studii tohoto projektu, jehož realizace je závislá hlavně na financích, budu schopen představit vedení radnice začátkem příštího roku,“ prozradil Šustr.

Zpráva MČ Praha 8