V posledních letech je tato možnost nákupu čerstvých zemědělských a ostatních potravinářských produktů velmi oblíbená. Nabízí se možnost vždy v sobotu ( jednu sobotu v Šeberově a následující sobotu v Hrnčířích ) pořádat tyto trhy a tak přivést nabídku těchto produktů co nejblíže vašich domovů.

Vytipovali jsme dvě lokality - v Hrnčířích před Baráčnickou rychtou a v Šeberově v ulici V Ladech ( mezi křižovatkou s ulicí K Hrnčířům a Základní školou ). Byl by určen správce těchto farmářských trhů, který by zodpovídal za organizaci a udržování pořádku. Prosíme o zaslání vašich názorů, připomínek či návrhů k tomuto námětu na mailovou adresu vitvarova@seberov.cz nebo tajemnik@seberov.cz , do schránek na baráčnické rychtě, na budově úřadu nebo přímo na úřad do 15.5. letošního roku.

Zpráva MČ Praha - Šeberov