od 3. dubna každé úterý a čtvrtek vždy od 16:00 do 18:00 hodin a dále každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin.

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

  • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, ...)
  • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
  • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
  • papír
  • sklo
  • plasty.


Stanoviště není určeno pro ukládání:

  • pneumatik
  • ledniček
  • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, ...)
  • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, ... )


Doporučujeme využívat služeb nejbližšího Sběrného dvora Hlavního města Prahy, který provozují Pražské služby a.s., na adrese Proboštská 1, Praha 6, v pracovní dny od 8:30 do 17, v sobotu od 8:30 do 15 hodin.

Zpráva MČ Praha - Suchdol