Hlavní město Praha a pražský dopravní podnik dosáhly dohody se společností Škoda Transportation o výrazné změně smluvních podmínek dodávky celkem 250 tramvají. „Výsledkem dohody je zakázka, která je již výhodná pro Prahu a vyhovuje jejím potřebám,“ uvedl primátor Tomáš Hudeček.

Podle původního kontraktu, který byl uzavřen někdejším vedením dopravního podniku v roce 2006, tedy době vlády Pavla Béma, měla Praha odebrat dohromady celkem 250 tramvají ze Škody do roku 2018 a každoročně za ně platit přes 2 miliardy korun. Díky nové dohodě se platby rozloží až do roku 2022. Roční splátka za vozy se sníží na polovinu, tedy zhruba jednu miliardu korun.

„Nové podmínky i díky vstřícnosti Škody Transportation zajišťují finanční zdraví dopravního podniku a zároveň plně vyhovují požadavkům na modernizaci tramvajového parku. Bémův kontrakt Prahu vyčerpával, díky naší dohodě se jeho finanční situace stabilizuje a bude možné zachovat současné ceny jízdného v MHD,“ doplnil Hudeček.

Financování kontraktu za pro město výhodnějších podmínek zajistí Škoda Transportation. „Dopravní podnik to nebude stát ani korunu navíc,“ doplnil generální ředitel Dopravního podniku Jaroslav Ďuriš. Celková úspora již nyní činí nejméně 500 milionů korun.

Škoda Transportation se zároveň zavázala, že na základě požadavku vylepší funkcionalitu tramvají při zachování smluvních parametrů. Dodávané tříčlánkové tramvaje bude nově možné v dílnách dopravního podniku přestavit na dvou a čtyřčlánkové soupravy, což dokazuje technologickou vyspělost dodavatele. „Budeme tak moci vypravovat různě dlouhé tramvaje v závislosti na aktuálních přepravních potřebách. Tím dojde k další úspoře provozních nákladů,“ doplnil Ďuriš.

Dopravní podnik s dodavatelem dále jednají o prodloužení záruční doby a dalších vylepšeních původního kontraktu, což povede k dalším výrazným úsporám.