A byla to nejen lidská marnivost, ale i potřeba odlišit od sebe dvě stejné sekery nebo keramické misky, která vedla lidskou ruku k vymýšlení stále nových tvarů a vzorů, až postupem mnoha let k jednotlivým tvůrčím činnostem, která byla souhrnně označována jako řemesla, z nichž se později vymanila ještě jakoby navíc umělecká řemesla. A tak šikovný kovář koval nejen koňské podkovy, ale i zdobné zvonce, zajímavé klíče nebo zbraně a bojovou výzbroj, kterou pak zase kovotepec umně vyzdobil. Mincíř navrhoval a razil mince, pekař upekl housku stejně krásně jako pletýnku nebo perníkové srdce a hrnčíř vytvořil prostý talíř, ale i zdobený hrnek na polici.

Dnes se v podstatě témuž věnuje speciální obor, zahrnující široké možnosti a uplatnění, který jedním slovem nazýváme design. Primárně jde přitom o tvar spojený s funkcí, sekundárně o originální, atypický nebo třeba životní prostředí šetřící prvek, který by měl sloužit svému majiteli a přitom poskytnout i další funkci či rozměr. Oblastí, kde se design uplatňuje je mnoho, proto je dnes rozdělován na průmyslový, grafický, módní nebo třeba nově webový, zahradní či květinový.

Vnějšně jde samozřejmě o styl, způsob, kterým prezentujeme sebe i své bezprostřední okolí těm ostatním, vnitřně ale jde také o způsob prožívání, sebevyjádření, sdělení své představy o životě. V širším slova smyslu tedy může být designérem každý, protože každý po svém způsobu utváří sebe i svoje prostředí. Na druhou stranu existují i v oblasti navrhování určité principy, jejichž dodržování vede ke kýženému výsledku. Není proto nezajímavé sledovat, co se na současném návrhářském poli vlastně děje a kam toto dění směřuje. Na těchto stránkách proto budete nacházet jak aktuální informace, tak tipy a adresy, které je zajímavé navštívit a shlédnout, stejně jako rozhovory s osobnostmi světa fantazie a užitku.